کنترل فاز

کنترل فاز (رله کنترل فاز) یکی از تجهیزات محفاظتی استفاده شده در تابلو برق است. عملکرد کنترل فاز‌(Phase-fired controller)، به‌ شکل الکترونیکی بوده و وظیفه ی آن محفاظت از تجهیزات، در مقابل اختلال‌های شبکه برق است. منظور از اختلالات، کاهش و یا افزایش ولتاژ، عدم تقارن و یا جابه‌ جایی فازها است. البته در حالتی که آن تک فاز است، دو فاز شدن شبکه را نیز کنترل می‌‌کند.

در صورت رخ داد هر کدام از موارد ذکر شده در زیر، کنترل‌فاز مدار فرمان را قطع خواهد نمود:

» ولتاژ شبکه، بالاتر از حد مجاز بیاید.

» ولتاژ شبکه، پایین‌تر از حد مجاز بیاید.

» قطع یکی از فازها ( در شبکه ۳ فاز).

» جابجایی فازها ( در شبکه ۳ فاز).

» عدم تقارن فازها ( در شبکه ۳ فاز).

» دو‌فاز شدن ( در شبکه تک فاز).

» قطع و وصل متوالی برق و وجود شوک‌‌های ناشی از آن

در حالت عادی، دو الی سه نشانگر خطا، بر روی هر کنترل فاز وجود داشته که در حالت جابجا شدن دو فاز از سه فاز و یا اینکه در حالتی که ولتاژ شبکه بیرون از محدوده‌ی مجاز عملکرد مطلوب باشد، به همراه قطع رله‌ی داخلی، نشانگر خطا نیز روشن می‌گردد.

محدوده مجاز ولتاژ (300) الی (440) ولت در سه فاز و نیز  (185) الی (240) ولت در تک فاز است.


جهت مشاهده محصولات بیشتر، به دسته لوازم برق صنعتی مراجعه نمایید.


کنترل فاز شیوا امواج 

با استفاده از کنترل فاز شیوا امواج، اختلال‌های موجود شبکه ی برق را می‌توان کنترل نمود. اختلال‌های ناشی از افزایش و یا کاهش ولتاژ و نیز عدم تقارن فاز‌ها با نشانگر(F) نشان داده خواهد شد و اختلال‌های ناشی از جابجایی فاز ها با نشانگر (P) اعلام می‌گردد.

ویژگی‌های کنترل فاز شیوا امواج به شرح زیر است:

» کنترل دقیق شبکه‌ی برق به خاطر عدم استفاده ازنول (برق دارشدن نول در بعضی اوقات).

»» حفاظت در برابر:

۱. افزایش و یا کاهش ولتاژ

۲. عدم توالی(جابجایی) و نیز عدم تقارن فاز‌ها

۳. قطع هر کدام از فاز‌ها

»» چهار عدد نشانگر برای اعلام:

۱. AC : برق شبکه

۲. REL : وصل رله

۳. F : افزایش و یا کاهش ولتاژ و نیز عدم تقارن فاز‌ها

۴. P : عدم توالی(جابجایی) فاز‌‌ها

» پیچ‌های تنظیم، به منظور تنظیم عدم تقارن و نیز زمان وصل

» تغییر نکردن پارامتر‌ها به دنبال ضربات کنتاکتور تابلو

در کنترل فاز شیوا امواج، حد غیر مجاز ولتاژ بالا (۴۴۰) ولت و حد غیر مجاز ولتاژ پایین (۳۰۰) ولت است و اگر ولتاژ از این حدود خارج گردد، پس از (۳) ثانیه مدار قطع شده و چراغ (F) روشن خواهد شد. همینطور در موقع جابجایی دو فاز از سه فاز، فرمان قطع داده شده و چراغ (P) نیز روشن خواهد شد.

فروشگاه الکتروکوروش ارائه دهنده بهترین لوازم برق صنعتی.

قیمت کنترل فاز – نقشه کنترل فاز – کنترل فاز sanet – کنترل فاز اشنایدر – تست کنترل فاز – نحوه بستن کنترل فاز با کنتاکتور – تعمیر کنترل فاز – کنترل فاز خانگی

نوشته شده در تاریخ ۷ مرداد ۱۴۰۰ 

هیچ محصولی یافت نشد.